Search
Close this search box.

KCUS: Uspješno završen proces certifikacije i akreditacije dvije klinike

Početna » KCUS: Uspješno završen proces certifikacije i akreditacije dvije klinike

KCUS: Uspješno završen proces certifikacije i akreditacije dvije klinike

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu svečano su uručeni Certifikati kao potvrda za uspješno završeni proces certifikacije i akreditacije Klinike za onkologiju i Klinike za hematologiju.

Cerifikate je uručio direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr Salih Valjevac.

Svečanoj dodjeli certifikata prisustvovali su generalna direktorica prof.dr Sebija Izetbegović, direktorica Discipline za nauku i nastavu prof.dr Enra Mehmedika Suljić, šef Klinike za onkologiju prof.dr Semir Bešlija, zamjenica šefice Klinike za hematologiju mr.sc.dr.med Emina Suljović-Hadžimešić, glavna medicinska sestra KCUS-a Ernela Eminović, , glavna medicinska sestra Klinike za hematologiju Dženana Kapo, glavna medicinska sestra Klinike za onkologiju Nermina Terzo, te  glavne medicinske sestre odjeljenja, koordinatori za kvalitet Klinika, predstavnici Komisije i OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga.

Vanjski ocjenjivači ispred AKAZ-a koji su radili vanjsku provjeru sistema kvaliteta na Klinikama, dali su visoke ocjene i pismene pohvale za usposlenike Klinika koji su dali poseban doprinos u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Ocjenjivači su istakli da je  akreditacija rezultat  vrijednog i predanog rada osoblja i dobre radne discipline po kojoj je KCUS postao prepoznatljiv. O tome najbolje govore iskustva pacijenata koji su svoje impresije prezentirali ocjenjivačima prilikom provođenja vanjske ocjene.

Budući da je prije dva dana uspješno završena vanjska provjera kvaliteta na još tri Klinike, odnosno  Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju, Klinici za hemodijalizu i Klinici za nefrologiju, za očekivati je u skorije vrijeme nastavak dodjele certifikacijskog i akreditacijskog certifikata za iste.

Generalna direktorica je u svom obraćanju pohvalila rad osoblja OJ i istakla da slijedi nastavak kontinuiranog unaprjeđenja kvaliteta rada, razvoja novih kliničkih usluga i akreditacije drugih OJ/Klinika u KCUS, a što je plan za narednu godinu. Podrška menadžmenta KCUS-a implementaciji potpunog procesa uspostave kvaliteta i sigurnosti će se nastaviti.

Pošaljite upit