Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

PRVA GODIŠNJICA KRIZNOG ŠTABA KCUS-a: URAĐENO JE PUNO POSLA, ALI SE BORBA S PANDEMIJOM NASTAVLJA

Početna » Vijesti » PRVA GODIŠNJICA KRIZNOG ŠTABA KCUS-a: URAĐENO JE PUNO POSLA, ALI SE BORBA S PANDEMIJOM NASTAVLJA

PRVA GODIŠNJICA KRIZNOG ŠTABA KCUS-a: URAĐENO JE PUNO POSLA, ALI SE BORBA S PANDEMIJOM NASTAVLJA

Pojavom pandemije uzrokovane virusom Covid-19 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu potpuno je reorganizirao rad i prilagodio ga potrebama. Prvi smo formirali  interni Krizni štab 31.januara 2020.godine.

Prema riječima generalne direktorice KCUS-a, prof.dr.Sebije Izetbegović Krizni štab KCUS-a aktivno sudjeluje u praćenju svjetskih epidemioloških smjernica, te uvođenju epidemioloških mjera i kontrola provođenja istih u radu s bolesnicima u KCUS-u.

„Praćenjem zbivanja na svjetskoj sceni, od samog početka pandemije, uspjeli smo se veoma brzo potpuno reorganizirati i već 31.januara imali smo formiran Krizni štab i novi program rada shodno epidemiološkoj situaciji. Prvih 11 mjeseci pandemije bili smo jedina ustanova u kojoj su liječeni korona pozitivni bolesnici. Još uvijek se u Izolatoriju Podhrastovi liječe svi najteži i srednje teški oboljeli. Gotovo svi članovi Kriznog štaba KCUS-a prebolovali su korona virus, a neki od njih su imali i izrazito teške kliničke slike. I usprkos velikom broju zaraženih uposlenika KCUS nikada nije prestajao s radom. Istina, u proteklih godinu dana podnijeli smo najveći pritisak, liječili smo sve Covid bolesnike i uporedo s tim nismo uskratili usluge najtežim bolesnicima u redovnom programu rada. Svi onkološki, hematološki, dijalizni i svi ostali hitni bolesnici redovno su primali terapiju i bili tretirani“ – ističe prof.dr.Izetbegović.

Zahvaljujući stručnosti ljekara i medicinskog osoblja KCUS-a, odličnoj organizaciji rada svih Klinika /OJ, dobrim međuljudskim odnosima i kvalitetnoj saradnji uposlenika svih sektora, te strateškim nabavkama medicinske i zaštitne opreme, lijekova  i dijagnostičkih i terapijskih aparata  KCUS se uspješno nosio sa pandemijom u protekloj godini.  

Tokom prvih jedanaest mjeseci pandemije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu liječeni su svi ozbiljni korona bolesnici iz sarajevskog i drugih suosnivačkih kantona.

U okviru proteklih godinu dana u  Izolatoriju Podhrastovi hospitalizirano je 2.480 bolesnika.

U Centralnom laboratoriju KCUS-a u okviru proteklih godinu dana urađeno je  2.697.988 dijagnostičkih analiza, od čega 168.332 za korona pozitivne bolesnike.

Klinička mikrobiologija pružila je 120.275 standardnih usluga, te 145.334 analize na Covid-19. U istom periodu na Klinici za radiologiju KCUS-a urađeno je 9.765 MRI i 25.483 CT redovnih usluga. Za potrebe liječenja korona pozitivnih bolesnika, urađeno je 192.167 RTG i CT radioloških usluga (RTG i CT). Svi hitni i ležeći bolesnici  imali su usluge kao da se radilo u normalnim uslovima.

Veliki priliv oboljelih doveo je do otvaranja  izolacijskih odjela na svim Klinikama KCUS-a. Najviše oboljelih zbrinuto je na izolacijskom odjelu Klinike za infektivne bolesti, gdje je u proteklih godinu dana liječeno 310 bolesnika.

S obzirom na ogroman obim posla i činjenicu da je od januara do novembra 2020.godine sav teret borbe s pandemijom bio na KCUS-u, uz konstantan priliv novooboljelih i veliki rizik od unošenja virusa među bolesnike i uposlenike, Krizni štab je donio odluku o formiranju posebnih opservacijskih punktova u zgradi Klinike za dermatovenerologiju u krugu KCUS-a i na lokalitetu Podhrastovi.     U opservacijskim punktovima hospitalizirani su svi bolesnici sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom, koji su nakon sprovedenih dijagnostičkih analiza upićivani na dalje liječenje na neku od klinika, ovisno o vrsti oboljenja. U proteklih godinu dana na oba lokaliteta opservirano je i zbrinuto 1.338bolesnika.

Jedan od primarnih ciljeva  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu je sprječavanje unošenja i širenje virusa  među ležećim bolesnicima i uposlenicima. Shodno tome, po formiranju Kriznog štaba KCUS-a otvoreni su trijažni punktovi na 5 lokacija. Osim toga, postoji trijaža na Klinici za ginekologiju i porodiljstvo, na Pedijatrijskoj klinici, na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu, kao i na Odjelu Klinike za hemodijalizu i Klinike za fizijatriju i rehabilitaciju na lokalitetu Ilidža.   U proteklih godinu dana trijažne punktove prošlo je  448.053 korisnika.

Kako bi se omogućio redovan operativni program u zgradi Klinike urgentne medicine osposobljene su dvije operacione sale u kojima su rađene hitne operacije Covid-19 bolesnika. U okviru Hirurških disciplina KCUS-a u proteklih godinu dana zbrinuto je 133.431 pacijent, te pruženo 376.349 usluga. Urađeno je 9.932 operacije, te 4.258 ambulantnih operacija.

Na Pedijatrijskoj klinici obrađeno je  55.514 pacijenata u protekloj godini . Liječena su 24 Covid pozitivna pedijatrijska bolesnika, te je zbrinuto 17 pacijenata sa teškim post Covid simptomima. Svi su uspješno liječeni i zbrinuti.

U situaciji kada konstantno imamo priliv novooboljelih bilježimo i pojačanu potrošnju zaštitnog materijala. Krizni štab aktivno je uključen u praćenje potrošnje i nabavke neophodne zaštitne opreme za ljekare i osoblje. U izolatoriju Podhrastovi od osnivanja je potrošeno 9.357 zaštitnih odjela svih veličina, 13.820 hirurških maski, 698 pandemijskih setova, 58.600 nesterilnih latex rukavica i 27.790 sterilnih rukavica, 18.500 kaljača, 6.000 posteljina za bolesnike kao i velike količine dezinfekcionih i sanitarnih sredstava.

Nabavka neophodnih lijekova i medicinske opreme vrši se planski, uz kontrolu potrošnje, kako bismo na vrijeme vršili dopunjavanje bolničke apoteke i omogućili kontinuiranu terapiju svim bolesnicima.

Prof.dr.Izetbegović napominje da vakcinacija nužno ne znači i prestanak pandemije, te da još uvijek moramo biti veoma oprezni i striktno se pridržavati svih postojećih mjera koje nam propisuju nadležni krizni štabovi.

„KCUS će s dolaskom vakcine vršiti vakcinaciju uposlenika, za što već postoje formirani timovi ljekara i medicinskog osoblja. Svi timovi su proli neophodni trening za sprovođenje vakcinacije. Planirano je da se u okviru 24 sata vakcinišu svi prijavljeni uposlenici. U slučaju potrebe KCUS je spreman pružiti pomoć i podršku u vakcinaciji građana.   Klinički centar Univerziteta u Sarajevu će i u narednom periodu biti otvoren za sve bolesnike, svoj posao radićemo odogvorno i profesionalno kao i do sada. Žao mi je što ovom prilikom nemam dovoljno prostora da nabrojim sve divne ljude iz KCUS-a koji su uspješno radili tokom proteklih godina i što ne mogu da objavim sve cifre detaljno, ali će svi podaci biti detaljno obuhvaćeni u Izvještaju koji je danas također završen“ – poručila je prof.dr.Izetbegović.

                                                                                             PRESS KCUS