Search
Close this search box.

ODBRANA DOKTORATA – MR. SCI. DR. ISMAR RAŠIĆ

Početna » Novosti » Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju » ODBRANA DOKTORATA – MR. SCI. DR. ISMAR RAŠIĆ

ODBRANA DOKTORATA – MR. SCI. DR. ISMAR RAŠIĆ

Mr. sci. dr. Ismar Rašić  specijalista abdominalne hirurgije, Klinike za abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo je 12. februara 2016. godine u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu javno odbranio doktorsku disertaciju na temu:  

 « KLINIČKI ZNAČAJ SERUMSKIH NIVOA MARKERA HRONIČNE INFLAMACIJE, OKSIDATIVNOG STRESA I MATRIKS METALOPROTEINAZE 9 U PROCJENI VELIČINE I STADIJA KOLOREKTALNOG KARCINOMA »  

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: prof. dr. Safet Guska,  predsjednik, prof.dr. Svejtlana Radović, mentor-član i doc.dr. Goran Akšamija,  član komisije.

Pošaljite upit