Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Dr. Slavenka Štraus je nova šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a

Početna » Novosti » Dr. Slavenka Štraus je nova šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a

Dr. Slavenka Štraus je nova šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a

Dr.Slavenka Štraus rođena je 22.decembra 1963.godine u Sarajevu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završava 1989.godine.

Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položila je 15.jula 1999.godine.

Subspecijalistički ispit iz Intenzivne medicine dobija 21.maja 2013.godine.

Magistrirala je u martu 2005.godine, a doktorirala 2021.godine na Medicinskom fakultetu UNSA.

Akademsko napredovanje: Na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu dr.Štraus izabrana je za asistenta 2006.godine, za višeg asistenta 2009.godine, za docenta 2014.godine, te  je 2019.godine izabrana za vanrednog profesora.

Učestvovala je u brojnim edukacijama u Bosni i Hercegovini, zemljama u okruženju i inostranstvu.

Dr.Slavenka Štraus je bila učesnik u tri međunarodna projekta vođenih od strane Evropskog udruženja anesteziologa (ESAIC – European Organisation for Anaesthesia, Intensive Care) : Periscop, Wean Safe i Moped. Također je učestvovala i u tri domaća projekta.

Autor je i koautor osam knjiga iz oblasti prve pomoći, anestezije i urgentne kardiologije. Učestvovala je u brojnim domaćim i internacionalnim kongresima sa radovima kao i predavač.

Autor je i koautor u 42 publikovana naučna rada u časopisima koji prate relevantnu međunarodnu bazu podataka, te 62 rada u zbornicama koji prate relevantne baze podataka sa kongresa, simpozijuma, savjetovanja.

Kao vanredni profesor bila je mentor sedam završnih radova studenata medicine, koji studiraju na bosanskom i engleskom jeziku.