Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN UPALNIH BOLESTI CRIJEVA

Početna » OBILJEŽEN SVJETSKI DAN UPALNIH BOLESTI CRIJEVA

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN UPALNIH BOLESTI CRIJEVA

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu upriličeno je obilježavanje Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva,  u kojem su učestvovali ljekari i medicinske sestre Klinike za gastroenterohepatologiju, predstavnici  Udruženja oboljelih od upalnih bolesti crijeva i pacijenti.

Klinka za gastroenterohepatologiju KCUS je najveća i najznačajnija klinika u Bosni i Hercegovini koja ima dugu historiju liječenja upalnih bolesti crijeva.

v.d. Šefica Klinike za gastroenterohepatologiju, prim.dr.sci Aida Saray ističe da se na ovoj klinici liječe najteži oblici M Crohna i Ulceroznog kolitisa. „Trenutno se u sklopu Dnevne bolnice liječi više od 100 pacijenata biološkim lijekovima iz ukupno 5 Kantona F BiH.  Upalne bolesti crijeva su teške i hronične bolesti koje su praćene brojnim komplikacijama, te osim crijeva zahvaćaju i druge organske sisteme. S toga je jako važna saradnja i  interdisciplinarni pristup  u dijagnostici i liječenju ovih kompleksnih bolesti. Naša Klinika aktivno radi na unaprijeđenju interdisciplinarne saradnje i timskog pristupa u liječenju pacijenata“ – izjavila je dr.Saray.

Predsjednica Udruženja oboljelih od upalnih bolesti crijeva, Alma Hadžić istakla je da ovo Udruženje ima odličnu saradnju sa ljekarima i osobljem Klinike za gastroenterohepatologiju KCUS-a, što se veoma pozitivno odražava na liječenje  i unaprijeđenje kvalitete života pacijenata oboljelih od teških upalnih bolesti crijeva.

Nakon stručnih predavanja uslijedilo je druženje učesnika, pri kojem su pacijenti imali priliku razgovarati sa zdravstvenim radnicima Klinike i postavljati pitanja vezane za svoje oboljenje, kao i terapijskim modalitetima  s ciljem unaprijeđenja saradnje između ljekara i pacijenata.

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU