Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Najava: DRUGA ŠKOLA EHOKARDIOGRAFIJE

Početna » Najave » Najava: DRUGA ŠKOLA EHOKARDIOGRAFIJE

Najava: DRUGA ŠKOLA EHOKARDIOGRAFIJE

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

DISCIPLINA ZA NAUKU I NASTAVU i

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA, KRVNIH ŽILA I REUMATIZAM organizuju

DRUGU ŠKOLU EHOKARDIOGRAFIJE

od 27.01.2023. do 05.03.2023.

Trajanje škole:                         12 dana (6 vikenda cjelodnevno, ukupno 95 sati)

Lokacija održavanja:               KCUS Sarajevo

Broj polaznika:                        12-16

Broj sati predavanja:               22 sata

Broj sati vježbi:                        73 sata

Predavači i edukatori:            prof.dr. Alen Džubur, doc.dr. Azra Durak-Nalbandić, prim.mr.sci.dr. Amer Iglica, mr.sci.dr. Nirvana Šabanović-Bajramović, prim.dr.sci.dr. Alden Begić, prim.dr.sci.dr. Faris Zvizdić, mr.sci.dr. Lejla Brigić-Čengić, prim.dr. Zorica Hondo, mr.sci.dr. Mirela Halilčević, doc.dr. Enisa Hodžić, prof.dr. Nermir Granov, mr.sci.dr. Kenana Aganović, mr.sci.dr. Zina Lazović, mr.sci.dr. Marina Vučjak -Grgurević, dr. Elmedina Jahić

Ciljna grupa:                           kardiolozi, internisti, anesteziolozi, specijalisti urgentne medicine kao i specijalizanti iz pomenutih oblasti

Cijena škole:                            2500 KM

OPIS ŠKOLE:

Škola će biti provedena u trajanju od 6 sedmica, sa mentorom u grupama po 4 polaznika. Tokom praktičnog dijela predviđeno je da polaznici uz nadzor mentora učestvuju u ehokardiografskom pregledu sa patologijom predviđenom programom škole.

Po završetku škole predviđena je provjera znanja polaznika kroz pismeni i usmeni ispit. Polaznici koji polože ispit će dobiti certifikat o uspješno završenoj Školi ehokardiografije koji izdaje Disciplina za nauku i nastavu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

PROGRAM ŠKOLE (12 dana)

Petak, 27.01.2023.

18:00 Otvaranje škole, uvodno predavanje

Subota, 28.01.2023.

08:00-10:00                      Fizika ultrazvuka i ultrazvučne tehnike, Tehnika ultrazvučnog pregleda, Fiziološki ultrazvučni pregled i pisanje nalaza

10:15-16:00                       Praktični dio

Nedjelja, 29.01.2023.

08:00-10:00                      Sistolna-dijastolna funkcija, Ishemijska bolest srca, segmentna analiza pokretljivosti i funkcija LV

10:15-16:00                       Praktični dio

Subota, 04.02.2023.

08:00-10:00                       Mitralna stenoza i insuficijencija

10:00-16:00                       Praktični dio

Nedjelja, 05.02.2023.

08:00-10:00                       Aortna stenoza i insuficijencija

10:00-16:00                       Praktični dio

Subota, 11.02.2023.

08:00-10:00                       Oboljenja aorte, Ehokardiografija u urgentnim stanjima

10:00-16:00                       Praktični dio

Nedjelja, 12.02.2023.

08:00-10:00                       Vještački srčani zalisci, Komplikacije vještačkih srčanih zalistaka

10:00-16:00                       Praktični dio

Subota, 18.02.2023.

08:00-10:00                      Eho nalaz kod bolesti miokarda, Eho nalaz kod bolesti perikarda, Perikardiocenteza

10:00-15:00                       Praktični dio

Nedjelja, 19.02.2023.

08:00-10:00                      ASD/VSD, PTE i plućna hipertenzija, Tumorske mase, bolesti trikuspidne i pulmonalne valvule

10:00-16:00                       Praktični dio

Subota, 25.02.2023.

08:00-10:00                      Kongenitalne srčane mane (DAP, koarktacija aorte, M Ebstein, Teratologija Fallot)

10:00-16:00                       Praktični dio

Nedjelja, 25.02.2023.

08:00-10:00                       Infektivni endokarditis, Dobutamin stres ehokardiografija

10:00-16:00                       Praktični dio

Subota, 04.03.2023.

08:00-15:00                       Praktični dio

Nedjelja, 05.03.2023.

08:00-15:00                         Ispit, zatvaranje škole

 
Po završetku Škole učesnici će ovladati teoretskim i praktičnim osnovama potrebnim za izvođenje basic ehokardiografije te će biti dodjeljeni CERTIFIKATI – Škola će biti bodovana od strane nadležne ljekarske komore.

BROJ KANDIDATA JE LIMITIRAN!

Prijave za školu možete obaviti kod voditelja škole putem E-maila: klinikazakardiologiju@kcus.ba ili na telefon tehničkog sekretara Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam:  033 297 500.

Račun za uplate kotizacije:

Disciplina za nauku i nastavu KCUS

154-921-20112412-57, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH         

Voditelj škole: prim.dr.sci.dr Alden Begić