Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Početna » Vijesti » SAOPĆENJE ZA JAVNOST

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Na 6. redovodnoj sjednici, održanoj 27. februara 2024. godine, Privremeni upravni odbor  KCUS -a razmatrao je informaciju Federalnog ministarstva zdravstva, kojom se uskraćuje saglasnost za imenovanje prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Privremeni upravni odbor ostaje kod stajališta da je na osnovu zakonitog provednog konkursa koji je provela posebna komisija, a čiji izvještaj o radu je usvojio Privremeni upravni odbor,  donesena pravična i zakonita odluka kojom je prvorangirani kandidat prof. dr. Ismet Gavrankapetanović predložen za direktora najveće zdravstvene ustanove u BiH.

Privremeni upravni odbor razmatrao je  pristigle akte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih, te iz istih zaključio da predloženi kandidat ispunjava sve uvjete javnog konkursa.

Privremeni upravni odbor  primjećuje da je federalni ministar zdravstva prilikom uskraćivanja davanja saglasnosti izašao iz okvira svojih nadležnosti, paušalno tumačio propise o visokom obrazovanju koji nisu u nadležnosti Federalnog ministartva zdravstva i propustio dati pouku o pravnom lijeku, čime je onemogućio preispitivanje doneseg akta i uskratio zaštitu prava kandidata.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Privremeni upravni odbor  će poduzeti sve zakonom dopuštene aktivnosti kako bi zaštitio integritet KCUS-a, kao i dignitet svih članova Privremenog upravnog odbora.

Istovremeno Privremeni upravni odbor  poduzima sve aktivnosti kako bi se osigurao nesmetan rad i funkcionisanje KCUS-a, i kako bi se fokus vratio na zdravstvenu zaštitu građana.

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR