JUNUZOVIĆ, DŽELALUDIN – TRETMAN EREKTILNE DISFUNCIJE U KLINIČKOJ PRAKSI

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
616.69-008.14-07-087

JUNUZOVIĆ, Dželaludin

     Tretman erektilne disfunkcije u kliničkoj praksi /Dželaludin Junuzović ; [index Jelena Koprivica]. – Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS,  2014. – 102 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz poglavlja. – Registar

ISBN 978-9958-00-006-5

COBISS.BH-ID 21682950

Pošaljite upit