Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST KLINIKA ZA BOLESTI SRCA, KRVNIH ŽILA I REUMATIZAM KCUS: BILJEŽIMO ZNAČAJNO POVEĆAN BROJ PACIJENATA I USLUGA VELIKI PROBLEM NEDOSTATAK KADRA

Početna » SAOPĆENJE ZA JAVNOST KLINIKA ZA BOLESTI SRCA, KRVNIH ŽILA I REUMATIZAM KCUS: BILJEŽIMO ZNAČAJNO POVEĆAN BROJ PACIJENATA I USLUGA VELIKI PROBLEM NEDOSTATAK KADRA

SAOPĆENJE ZA JAVNOST KLINIKA ZA BOLESTI SRCA, KRVNIH ŽILA I REUMATIZAM KCUS: BILJEŽIMO ZNAČAJNO POVEĆAN BROJ PACIJENATA I USLUGA VELIKI PROBLEM NEDOSTATAK KADRA

Kardiovaskularna oboljenja  vodeći su uzrok smrti savremenog doba. Zvanični podaci govore da godišnje u svijetu od ovih oboljenja umire 18 miliona stanovnika. Prema riječima šefa Klinike za  bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a, prim.dr.sci Aldena Begića poseban porast oboljelih bilježi se nakon pandemije korona virusa.

„I usprkos povećanom broju pacijenata i obimu posla na Klinici za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS zbrinjavamo i uspješno liječimo pacijente s područja cijele Federacije BiH, ali i pacijente iz Republike Srpske koji uslijed urgentnih i životno ugrožavajućih stanja ne mogu u optimalnom vremenskom intervalu stići u nadležnu ustanovu u tom entitetu. U toku 2022. godine na našoj Klinici hospitalizirano je 4.177 pacijenata, te su urađena 28.732 ambulantna pregleda“ – ističe dr. Begić

Dr.Begić naglašava da je povećani obim posla zahtijevao reorganizaciju rada, s obzirom da je neophodan angažman većeg broja kadra, koji još uvijek nedostaje.

„Suočavamo se s nedostatkom kadra na svim našim odjelima i prisiljeni smo organizirati posao shodno raspoloživom broju ljekara i medicinskog osoblja. Zahvaljujući iznimnom trudu svih uposlenika, dobroj radnoj atmosferi i uvjetima rada uspijevamo odgovoriti postojećim izazovima. Na Odjelu invazivne kardiologije dnevno uradimo od sedam do deset redovnih koronarografija, ne računajući sve hitne slučajeve koji odmah po prijemu idu u salu. U protekloj godini uradili smo 2.200 koronarografija“– izjavio je dr.Begić.

Iskorištenost bolesničkih kreveta na ovoj klinici je 85%, uz prosječnu dužinu liječenja u trajanju od šest dana. Godišnje se u prosjeku uradi i do 5.000 konzilijarnih pregleda, preko 95.000 dijagnostičkih procedura i više od 1.000 ambulantnih usluga.

Glavna sestra Klinike Almedina Šabić navodi da je briga o pacijentima zahtijevan i odgovoran posao, pogotovo u uslovima povećanog priliva bolesnika, što je slučaj posljednje dvije godine.

„Naši odjeli su uvijek popunjeni, ali zahvaljujući međusobnim kolegijalnim odnosima i razumijevanju uspijevamo svim bolesnicima pružiti neophodnu sestrinsku njegu. Sestre i tehničari su uvijek uz bolesnike, i trudimo se u našem domenu rada dati svoj maksimalan doprinos u njihovom oporavku“ – kazala je Šabić.

Jedan od pacijenata koji se trenutno liječi na Intenzivnom odjelu Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS je Zijad Hasanagić, koji je hospitaliziran uslijed infarkta miokarda. Ističe da ranije nije imao srčanih problema i da je spašen zahvaljujući brzoj reakciji ljekara, na čemu je izrazito zahvalan.

„Građani moraju znati da ovdje rade stručni i dobri ljekari i medicinsko osoblje. Ne smijemo dozvoliti da se internetom i u medijima šire neistine, da se unosi nemir i nepovjerenje među nama. I ja sam imao određenu dozu bojazni šta će me dočekati u bolnici, jer nam stalno plasiraju neistine. Sada iz svog iskustva mogu posvjedočiti da u KCUS-u rade stručni i kompetentni ljudi, da se vodi računa podjednako o svakom pacijentu, da u svakom momentu imate ljekare i sestre koje su spremne pružiti vam pomoć kad zatražite“ – izjavio je Hasanagić.

Generalna direktorica KCUS-a, prof.dr Sebija Izetbegović navodi da ljekari i medicinsko osoblje  Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam  rade odličan posao, što najbolje potvrđuje veliki broj zadovoljnih pacijenata. Ističe i da su značajno proširili paletu usluga i uveli niz procedura koje se rade na ovoj klinici, čime se smanjio broj izmještanja na liječenje izvan BiH. 

Kontinuirano radimo edukacije ljekara i medicinskog osoblja, znatno smo unaprijedili uslove rada, potpuno renovirali Intenzivni odjel i nabavili novu dijagnostičku i terapijsku opremu. U narednom periodu u planu imamo i renoviranje Odjeljenja poluintenzivne njege Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam. Trudimo se svakom novom aktivnošću doprinijeti boljoj zdravstvenoj usluzi našim pacijentima i ugodnijem radnom ambijentu na svim klinikama. Nažalost, na tom putu usporava nas nerazumijevanje i nedostatak interesa resornog kantonalnog ministarstva i aktuelne Vlade KS. Problem s kojim se suočavamo na ovoj, ali i većini ostalih klinika, je nedostatak ljekara i medicinskog osoblja. Iako smo u više navrata od ministra zdravstva KS zatražili saglasnost za prijem kadra nikada nismo dobili istu. Dosta je mladih ljekara  koji bi  sigurno rado radili u svojoj zemlji i bili od koristi našim građanima, a našli su se u situaciji da moraju razmišljati o odlasku, jer nema interesa za njihovo zapošljavanje, iako za to postoji prijeka potreba, a i sredstva. Iskreno se nadam da će kod odgovornih proraditi savjest i da će na trenutak svoje političke ambicije i svoju sujetu ostaviti po strani za dobrobit svih građana, a naročito bolesnika“ – izjavila je prof.dr Izetbegović.

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU